Wie kan coöperant worden?

Er zijn verschillende groepen van personen die coöperant kunnen worden van CVBA Zorgsite Molenhoeve.

Personen die gebruik maken van het aanbod:

De bewoners van de woningen of de studio’s. Dit is het uiteindelijke doel: voordeel verschaffen aan de coöperanten. Voor deze mensen is dit voordeel een aangepaste woongelegenheid en een ondersteuning op maat.

In afwachting krijgt u een rendement vergelijkbaar met de rente op een spaarboekje.

Personen die vandaag een onrechtstreeks voordeel hebben als coöperant:

Mensen die in de toekomst gebruik kunnen maken van het aanbod of wiens naasten gebruiker zijn. Men kan investeren in een of meerdere woongelegenheden en daardoor een woongarantie bekomen voor wanneer men zelf een beroep moet doen op een zorgwoning, of wanneer een naaste in deze situatie terecht zou komen. In afwachting krijgt u een rendement vergelijkbaar met de rente op een spaarboekje.

Personen of vennootschappen die willen investeren in een project met een sociaal oogmerk:

Hun investering bezorgt hen een economisch voordeel: een rendement op het geïnvesteerde bedrag op basis van de huisvestingscomponent uit dagprijs. Daarnaast kunnen zij genieten van de meerwaarde op grond en gebouw.