Ondersteuning op maat

De woningen en de studio’s zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor mensen die ondersteuning nodig hebben op een of meer belangrijke levensterreinen: wonen, werk, vrije tijd en/of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) (ouderen, mensen met een beperking, ...)

Ondersteuning in Molenhoeve vindt zijn startpunt in het Zorgloket. Het start bij de vraag van een persoon naar zorg op een of meerdere domeinen. De aanvrager komt bij één persoon terecht met wie hij/zij de zorg bespreekt (zorgregie). De medewerker zoekt dan de meest geschikte formule voor de zorgvraag.

Het zorgloket wordt bemand door een medewerker van vzw De Heide, een voorziening erkend door (VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Het is het Zorgloket dat zich bezighoudt met de vragen van kandidaat-huurders.

Diensten waar de contactpersoon van het zorgloket kan voor bemiddelen:

  • Klusjes- en poetsdienst
  • Maaltijden aan huis
  • Boodschappendienst
  • Medische- en paramedische zorg(thuisverpleging, kinesitherapie)
  • Assistentie bij ADL(Gezins- en bejaardenhulp, Dienstencheque-onderneming)
  • Vervoersdienst